TO BUY

Vásárlás

PARTNERS

Partnereink

TOUGHTS

Gondolataim

ATELIER

Műterem

PHOTOS

Fotók

FACEBOOK

YOUTUBE

HOME

Főoldal
ATELIER IN BUDAPEST / Tel.: +3630 5604630 / akosrevesz1@gmail.com

TO BUY

Vásárlás

PARTNERS

Partnereink

TOUGHTS

Gondolataim

ATELIER

Műterem

PHOTOS

Fotók

FACEBOOK

FACEBOOK PAGE

YOUTUBE

HOME

Főoldal

Festményeimhez néhány gondolat

Thoughts about my paintings Earlier, I worked on my paintings from an emotional rather than a philosophical perspective. Music played a key role in that creative process. The similarities between painting and music started to interest me more and more, thus I started searching for inspiring music fitting to the given train of thought or my current state of mind more and more consciously. Nevertheless, later, music served only as a help for the mental journey and I never painted the music or painted on the basis of the music, but I searched for a piece of music fitting to the current aim of my painting. Nowadays I try to portray inner „musical” pictures, coherent processes, and symbolical sign-systems on my paintings. Thus appear darkness-lightness, motion-stillness, stability-transience, chaos-order, flow-halt, and soft dissolve-pronounced appearance. Moving on the compositional space I walk on my own inner path and this is helped by the painting technique I use. First I build up a fracture that’s with its varied structure is the carrier and preparer of the painting composition. This way the true elements of the painting compositions and contexts, approached from a philosophical perspective, become parts of the picture and they come to life on the prepared factural surface.

Festészetemben korábban, inkább emocionális, mint filozofikus megközelítésből kiindulva dolgoztam. Abban az alkotói folyamatban kulcsszerepet töltött be a zene. A festészet és a zene közötti hasonlóságok, átfedések egyre jobban érdekeltek, és így már mind tudatosabban kerestem az adott gondolatsorhoz vagy a pillanatnyi lelkiállapotomhoz illő, inspiráló zenét. Később azonban, a zene csak a szellemi utazás segítségéül szolgált, és soha nem a zenét, vagy nem a zene alapján festettem, hanem az adott festészeti célomhoz kerestem megfelelő zeneművet. Ma már mintegy benső „zenei” képeket, koherens folyamatokat, szimbolikus jelrendszereket igyekszem ábrázolni festményeimen. Így jelenik meg többek között: a sötétség-világosság, mozgás-statikusság, stabilitás-múlékonyság, káosz-rendezettség, áramlás-megtorpanás, finom áttűnés-markáns megjelenés. A kompozíciós térben való mozgással saját benső utamat járom be, melyhez segítséget nyújt az általam használt festészeti technika. Először egy olyan faktura kerül felépítésre, amely változatos strukturáltságával hordozója és mintegy előkészítője a festői kompozíciónak. A filozofikus irányból megközelített, valóban festői kompozíciós elemek, összefüggés rendszerek így kerülnek a képsíkra, mintegy életre keltve az előkészített fakturált felszínen.

‘And what is blue? Blue is that, when the invisible becomes visible… The blue has no extension. It is beyond those dimensions, that other colours share.’ Yves Klein

‘Art is the eternally silent part of the picture about which one can speak for ever and ever.’ Willem De Koonig

‘While the eye is on service like the brain’s sentinel, With the help of art I express my deepest feelings and thoughts about the world.’ Arshile Gorky

‘I think that the modern artist visualizes the inner world, in other words, the energy, the movement, expresses the inner powers… The modern artist is concerned with space and time, he shapes his own feelings.’ Jackson Pollock

Révész Ákos