TO BUY

Vásárlás

PARTNERS

Partnereink

TOUGHTS

Gondolataim

ATELIER

Műterem

PHOTOS

Fotók

FACEBOOK

YOUTUBE

HOME

Főoldal
ATELIER IN BUDAPEST / Tel.: +3630 5604630 / akosrevesz1@gmail.com

TO BUY

Vásárlás

PARTNERS

Partnereink

TOUGHTS

Gondolataim

ATELIER

Műterem

PHOTOS

Fotók

FACEBOOK

FACEBOOK PAGE

YOUTUBE

HOME

Főoldal

Prof. Dr.Miklós Losonczi
Art historian

The art of Ákos Révész

He owns a unique mythology. His style is also individual; he mixes his pictorial dreams with abstract items in such a proportion that it expresses his inner system of thoughts, experiences and recognition which are saturated with secrets and laws. Meanwhile it gives a handhold to the spectator, to take pleasure and thrive.

Thinking is his passion, to fix and interpret it in a pictorial way. It is imbued with desire, the wish and daring of discovery. The inner realms of spirit, the new empire of existence are that he paints. His system of lines soars for this treasure. Dosztojevszkij’s literary power was derived from suffering; Beethoven had to loose the voices to resuscitate them in symphonies. The source of Ákos Révész would want to do without trials, and his passion stimulates him to be what hasn’t been yet. This be- will be – reality is the Révész -picture, the yet-unknown little planet of the exploration of the XXI. century.

The coloured surface guards the intellectual playfulness; it protects the virulent wavering of emotions, its swinging , and its screams; in the pulsation of clods, in the creeks, cauldrons of forms and completion of arabesques. The line is sprouting, the tone is getting heated, the fraction is being created to a whole, the privacy of plants and human come into sight, the Ding an Sich of Kant, we yet perceive the volley of the bird not with our human eye but in the speed of winged existence. The strips and the interrupted rolling are referring to the steady and ambitious budding of life that reaches new dimensions. This is not merely painting, but a philosophical approaching of the mysterious whirl of nature, the touch of universality. Our inner-external milieu, our endless home is not only a created but a still forming reality. The shapes of Révész Ákos are swarming like clouds in the variety of change, they are glittering, rolling in vertical rhythm, horizontally and concentrically; in blue curves, in the rhythm of orange colours, with pictorial signs of bridges and islands. They circuit, stream and drift almost unlikely, the partial pre-shapes of things and phenomena levitate and become materialised towards the finality.

This is an inner country, the map of souls. A new universe. Preparation. His art is a bridge between dream and reality, with the assistance of almost fetish-like figures, the realization of the immeasurable notion in the Morse signs of the sight amplified by colours. His art builds our tomorrow in the srecognized mythology of the ancient past.

   

Prof. Dr. Losonci Miklós
művészettörténész

Révész Ákos művészete

Egyéni mitológiát birtokol. Stílusa is egyéni, képi álmait természeti és absztrakt elemekkel ötvözi olyan arányokkal, melyek kifejezik gondolatainak, élményeinek, fölismeréseinek titkokkal és törvényekkel telített belső rendszerét , közben kapaszkodót ad a szemlélőnek is, hogy gyönyörködjön, gyarapodjon.

Szenvedélye a gondolkodás, annak képi rögzítése és értelmezése. Áthatja a vágy, a fölfede- zés óhaja, merészsége. Amit fest, az a lélek, a szellem belső országa, a létezés új birodalma. Vonalrendszere szárnyal e kincsért. Dosztojevszkij írói energiái szenvedésből születtek, Beethovennek el kellett veszítenie a hangokat, hogy azok szimfóniában föltámadhassanak. Révész Ákos forrása nélkülözni akarja a megpróbáltatásokat, szenvedélye arra ösztönzi, hogy legyen, ami még nincs. Ez a legyen-, leszvalóság a Révész-kép, a XXI. század kutako- dásának eddig ismeretlen kis bolygója.

A színes felület őrzi az intellektuális játékosságot, a formák öbleiben, katlanjaiban, az arabeszkek kiegészüléseiben, a virulens rögök lüktetésében őrzi az érzelmek hullámzását, ringását, sikolyait is. Csírázik a vonal, tüzesedik a tónus, egésszé teremtődik a töredék, fel- tárul a növény és ember magánvalója, a kanti Ding an Sich, a madár röptét immár nem em- beri szemünkkel, hanem a szárnyas létezés sebességében érzékeljük.

A sávok, a megszakadt hömpölygések az élet állandósult és felfelé törekvő, új dimenziót elérő rügyezésére utalnak. Ez már nem is festészet csupán, hanem a mindenség titokzatos törvényének bölcseleti közelítése, az egyetemesség érintése. Nemcsak teremtett, hanem teremtődő valóság külső-belső környezetünk, végtelen otthonunk. Mint a felhők, a változás variációiban nyüzsögnek Révész Ákos formái, gyöngyöznek, gördülnek függőle- ges ritmusban, horizontálisan, körkörösen. Szinte valószínűtlenül keringenek, áramlanak, sodródnak, ör vénylenek, lebegnek a tárgyak és jelenségek részleges előformái, a véglegesség irányába testesülnek.

A lélek térképe ez, belső táj. Új univerzum. Készülődés. Művészete híd az álom és valóság között a már-már bálványszerű figurák közreműködésével, a nem mérhető eszme fölismerése a látvány színnel hangosított morse jeleiben. Az ősi múlt fölismert mitológiájában építi mű- vészete holnapunkat .